costica7

Eski fotoğraflara biraz renk biraz da hikaye…

Sahaf ya da antikacı gezenler aşinadır kimsesiz, eski, siyah&beyaz fotoğraflara. Kiminin arkasında ne zaman, nerede çekildiği yazar, kiminde imza vardır, kimi ise hiçbir iz taşımaz. Bakarsınız ve hikayeyi s...